Deklaracja dostępności

Dodano: Luty 24th, 2021

Wstęp deklaracji

III Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.3lo.torun.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

III Liceum Ogólnokształcące im. S.B. Lindego
87-100 Toruń, ul. Raszei 1
Tel: 56 648 88 40
e-mail: sekretariat@3lo.torun.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 24.02.2021r. posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podświetlane linki
 • skróty klawiszowe:
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-15

Deklarację sporządzono przez Dyrektora Szkoły Andrzeja Więckowskiego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Apaliński 
e-mail: kierownik@3lo.torun.pl
Telefon: 56 648 88 40

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Raszei. Po prawej stronie od głównego wejścia przy segmencie AKŻ znajduje się winda. Od ulicy Bolta znajduje się wejście na basen przy którym znajduje się podjazd. Z tyłu szkoły znajduje się wejście przy sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna posiada wyjścia ewakuacyjne.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor szkoły.
 • Budynek posiada cztery kondygnacje. Winda umożliwia dostęp do trzech kondygnacji z wyłączeniem piwnicy. Budynek nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarze oraz schody. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Załączniki