Dyrekcja

Dodano: Grudzień 25th, 2013

 dyrektor Andrzej Więckowski

Dyżury dla rodziców środy 1100-1300  lub po telefonicznym umówieniu

  wicedyrektor Tomasz Knut

Dyżury dla rodziców czwartek  930-1200  lub po telefonicznym umówieniu