Dyrekcja

Dodano: Grudzień 25th, 2013

 dyrektor Andrzej Więckowski

Dyżury dla rodziców środy 930-1200  lub po telefonicznym umówieniu

  wicedyrektor Marzena Bylińska

Dyżury dla rodziców piątek  830-1200  lub po telefonicznym umówieniu