Dyrekcja

Dodano: grudzień 25th, 2013

 dyrektor Andrzej Więckowski

Dyżury dla rodziców piątki 1100-1300  lub po telefonicznym umówieniu

  wicedyrektor Tomasz Knut

Dyżury dla rodziców czwartek  930-1200  lub po telefonicznym umówieniu