Kasprowicz Remigiusz

Dodano: Wrzesień 20th, 2014

Przedmiotowy System Oceniania  oraz wymagania edukacyjne w załącznikach.

Zajęcia pozalekcyjne – przygotowanie do egzaminu DSD II

Forma: zajęcia powtórzeniowo-systematyzujące, pozwalające uogólnić i usystematyzować poznane wiadomości i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wymaganych podczas egzaminu DSD II

Załączniki