Łuczak Magdalena

Dodano: Wrzesień 20th, 2014

Przedmiotowy System Oceniania  oraz wymagania edukacyjne w załącznikach.

Zajęcia pozalekcyjne  mają formę ćwiczeniową i służą przygotowaniu uczniów do rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Załączniki