Nowak Dorota

Dodano: Wrzesień 20th, 2014

Przedmiotowy System Oceniania w załączniku.

Zajęcia pozalekcyjne:

Koło teatralne  we wtorki lub środy od godziny 17:00 do 19:00

Załączniki