Stopowska-Jankowska Ewa

Dodano: Wrzesień 20th, 2014

Przedmiotowy System Oceniania w załączniku.

Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia na strzelnicy szkolnej terminy ustala nauczyciel z grupą chętnych.

Załączniki