Walaszek Barbara

Dodano: Wrzesień 20th, 2014

Przedmiotowy System Oceniania  oraz wymagania edukacyjne w załącznikach.

Zajęcia pozalekcyjne: przygotowanie do matury podstawowej z języka angielskiego -poniedziałek godzina 8:50.

Załączniki