Więckowski Andrzej

Dodano: Wrzesień 20th, 2014

Przedmiotowy System Oceniania  i wymagania na ocenę w załączniku.

Podstawa programowa z matematyki w załączniku.

Program nauczania do pobrania ze strony wydawnictwa.

Dyrektor szkoły – godziny pracy

Załączniki